Saturday, May 9, 2009

NOTA MINGGU KETIGA (4 MEI 2009)

KONSEP PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

 • Bidang pendidikan telah, sedang dan akan menjadi faktor paling utama untuk menyediakan manusia menghadapi cabaran masa hadapan.
 • Perubahan dalam pendidikan adalah tidak dapat dielakkan.
Menurut Oliver (1996) :
 • perubahan didapati lebih menggambarkan ciri-ciri pendidikan berbanding dengan kestabilan.
Perubahan yang berlaku kadangkala mewujudkan ketidakpastian, ini merupakan satu faktor yang menyebabkan ramai orang menolak perubahan.
Namun dalam bidang pendidikan segala ketidakpastian mestilah dielakkan kerana ia akan mengakibatkan keruntuhan masa depan generasi muda.

Dapatlah disimpulkan bahawa pendidikan adalah bersifat dinamik dan bukan statik.

JENIS PERUBAHAN

Mengikut Dessler (1995) terdapat 4 jenis perubahan.

 1. Perubahan ke arah peningkatan. Ianya memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam organisasi seperti berlakunya perubahan dalam struktur organisasi, memperkenalkan teknologi baru dan mengadakan program pembangunan staf untuk tingkatkan komitmen dan produktiviti staf.
 2. Perubahan strategik organisasi. Melibatkan keseluruhan organisasi seperti mendefinisikan semula peranan organisasi, perubahan nilai teras organisasi, pembentukan semula misi, perubahan struktur dan strategi organisasi, mendefinisi semula staf dari segi tugas, peranan, tanggungjawab dan sistem ganjaran.
 3. Perubahan reaktif. Akibat tindakbalas langsung daripada pelanggan dan pihak berkepentingan (stakeholders).
 4. Perubahan akibat daripada jangkaan. Perubahan dilakukan kerana kesedaran dalam kalangan pengurusan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan kompetitif.

PERUBAHAN ADALAH KOMPLEKS

1) EVOLUSI

Perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang.

2) REVOLUSI

Perubahan yang akan meninggalkan kesan yang membinasakan.

PERUBAHAN MULTIDIMENSI

Terdapat 6 dimensi yang perlu difahami:

1) tujuan perubahan
2) unit perubahan
3) sifat perubahan
4) magnitud perubahan
5) skop perubahan
6) jangka masa perubahan

MODEL-MODEL PERUBAHAN

 • MODEL PENGGABUNGAN ROGER(1995)
Proses inovasi bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenalpasti. Namun ia tidak semestinya terhasil dari penyelidikan bahkan ianya mungkin terhasil daripada amalan praktikal.

 • MODEL KANTER (1998)
Struktur dan inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika inovasi dibahagikan kepada beberapa tugas utama.

 • MODEL RAND (1973-1978)
Tujuan utama ialah menentukan faktor yang menyebabkan perubahan pendidikan kemudian ia memandu ke arah pengumpulan data dan analisis.

 • MODEL ACOT
Projek Apple Classroom of Tomorrow (ACOT) kajian pengenalan komputer dalam bilik darjah.
No comments:

Post a Comment