Tuesday, May 26, 2009

KULIAH MINGGU KE ENAM ( 25 Mei 2009 )


HAJAH HALIMAH HARUN

AKTIVITI 1


Jawab semua soalan di atas kertas A4:
 • Nama dan No Matrik
 • Bidang Pengkhususan
 • Alamat Tetap
 • Status
 • Mengapa ingin menjadi guru?
 • Guru yang paling disukai dan kenapa?
 • Guru yang paling dibenci dan kenapa?
 • Apakah tugas guru? (berkongsi pengetahuan dengan pelajar)
 • Lukis gambar pokok beserta tandatangan dan tarikh lahir

AKTIVITI 2

Cari partner dan buat refleksi berkenaan mana-mana tajuk Kajian Tindakan semasa Seminar Serantau di Klana Resort, Seremban merangkumi apa, kenapa, bagaimana dan prosedur. Kemudian dibentangkan di hadapan kelas.

1) Norbasirah Saodi
2) Samini Bianus

Tajuk: Meningkatkan Kemampuan Menulis Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggeris FKIP UNRI melalui Pembelajaran Koperatif STAD
Pembentang: Novitri
Sesi Selari 4C (2-4pm)
Tempat: Sri Menanti

AKTIVITI 3

Bentuk kumpulan terdiri daripada 5 orang berlainan pengkhususan dan buat satu proposal kajian tindakan. Fikirkan satu tajuk yang sesuai untuk proposal tersebut dan hantar pada 28 Mei 2009.

Ahli-ahli kumpulan ialah :

 • Najwa Hayatee (Bio)
 • Norfaizah (Bio)
 • Halina (PI)
 • Norbasirah (PI)
 • Nor Afsah (PI)


Tajuk : Meningkatkan Penguasaan Penghafalan Dhomir Dalam Bahasa Arab Dengan Menggunakan teknik berlagu di Kalangan Pelajar Tahun 2.


No comments:

Post a Comment