Wednesday, April 29, 2009

NOTA MINGGU KEDUA(27 April 2009)

REKA BENTUK PROSES KAJIAN TINDAKAN

reka bentuk kajian tindakan adalah:
 1. Sebagai projek teras untuk melaporkan hasil kepada organisasi.
 2. Projek akademik dan penulisan artikel ilmiah

Menurut kefahaman saya, reka bentuk kajian tindakan ini terdiri daripada banyak gelungan dan asasnya adalah proses:

rancang--->tindakan--->pemerhatian--->refleksi

proses ini akan dilakukan secara berulang-ulang sehingga berjaya mencapai matlamatnya. Proses yang berulang-ulang ini akan membentuk banyak gelungan dan menunjukkan pelbagai pendekatan telah digunakan untuk memperbaiki sesuatu isu atau masalah.

Model Kurt Lewin

cycle 1: Plan--Action--Observe--Reflek

cycle 2: Revised plan--Action--Observe--Reflek

AKTIVITI 1

Refleksi Program Bina Insan Guru II

Masalah dalam diri saya ialah kurang menepati masa.


PENAMBAHBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN

Merancang masa dan aktiviti yang akan dilakukan.


MATLAMAT UMUM

Melahirkan guru yang menepati masa dan mempunyai perancangan dalam hidup.

OBJEKTIF

Menjadi guru yang menepati masa

LANGKAH

 1. Mengenal pasti masalah ( masalah kurang menepati masa)
 2. Merancang
 3. Memantau (peranan kawan dalam melihat potensi diri semakin baik atau tidak)
 4. Menilai (memuhasabah diri samada matlamat telah berjaya atau tidak)

AKTIVITI 2

REFLEKSI MASALAH/PENAMBAHBAIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Contoh:

Bab Sirah dan Tamadun Islam

Masalah: Teknik Bercerita

Penambahbaikan:

 1. guru perlu lebih banyak membaca berkaitan dengan sirah bagi memantapkan lagi ilmu.
 2. guru perlu mengetahui teknik bercerita dengan baik untuk menarik minat pelajar seperti intonasi suara

Strategi:

 1. menggunakan teknik tayangan video.
 2. teknik lakonan atau penciptaan skrip oleh pelajar.
 3. mewujudkan minggu bercerita dan pertandingan bercerita atau berlakon.
No comments:

Post a Comment